De stichting

 

Stichting Jan S. Niehoff
info@jansniehoff.nl

 

Jan heeft al lang geleden de wens geuit dat zijn kunstcollectie ook na zijn overlijden in Appingedam zou blijven. Nu hij in april 2014 is overleden, is aan die wens tegemoet gekomen, met de oprichting op 24 juni 2014 van de stichting Jan S. Niehoff.
De stichting zal de kunstwerken beheren, conserveren en documenteren en zo mogelijk tentoonstellen. Daarnaast zullen er onder gebruikelijke museale voorwaarden werken ter beschikking gesteld worden voor exposities.

De eerste tentoonstelling (september – november 2014) die de stichting, samen met de Groninger Zilverkamer organiseerde, had als titel ‘Op reis’, een titel die zeker van toepassing is op veel werk van Jan Niehoff. Immers, al vóór 1957 maakte hij al veel zeereizen en ook later maakte hij tijdens reizen veel schetsen, die weer later uitgewerkt werden.
De stichting gebruikt deze website om haar bestaan en doel nader openbaar maken, en daarop ook een impressie te laten zien van het veelzijdige werk van Jan S. Niehoff. 

Al het werk van Jan zal worden gedigitaliseerd, hierdoor komen gegevens bij informatie-aanvragen of bruikleen eenvoudig ter beschikking. Tevens wordt een verbinding gelegd naar de Groninger Archieven, waar een groot deel van de documentatie is ondergebracht. De database met het werk zal beschikbaar gesteld worden aan de website ‘Het verhaal van Groningen’

 

De werktafel van Jan S. Niehoff  in mei 2014. Hij verzamelde de herinneringen aan zijn reizen en bewaarde van alles om er ooit nog een  kunstwerk van te kunnen maken. 

Copyright 2014 - Stichting Jan S. Niehoff