De stichting

 

Stichting Jan S. Niehoff
info@jansniehoff.nl

 

Doelstelling en werkzaamheden


Het in eigendom verkrijgen, bewaren, conserveren en documenteren van de kunstwerken van kunstenaar Jan S. Niehoff. Ze draagt er zorg voordat de kunstwerken zo veilig mogelijk worden opgeborgen, maar stelt ze onder voorwaarden ter beschikking  van exposities en verstrekt desgewenst informatie over het werk van Jan S. Niehoff.

De stichting beheert een fonds voor eventuele onkosten.

Via persberichten en internet wil ze haar doel verwezenlijken en haar bestaan en doel openbaar maken.

De drie bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte onkosten.

Via een akte hebben Jan S. Niehoff en zijn partner de kunstwerken aan de stichting geschonken en hebben om de genoemde doelstelling en werkzaamheden te kunnen realiseren ook een overeen-gekomen bedrag geschonken. Andere inkomsten worden niet verkregen.

In het afgelopen jaar zijn geen bijzondere werkzaamheden verricht.

Staat van baten en lasten:

Copyright 2014 - Stichting Jan S. Niehoff